Připravte se na OCUP2 Intermediate na dvoudenním školení

Máte OCUP2 Foundation a chtěli byste pokročit na vyšší úroveň? V červnu pořádám školení, které má za úkol seznámit účastníky s okruhy pro certifikační zkoušku OCUP2 Intermediate, ukázat, co je třeba znát, a procvičit si to na příkladech. Témata jsou jasná, neboť vycházejí z předpokladů na zkoušku:

 • Kompozitní struktury
 • Pokročilé techniky klasifikátorů
 • Principy modelování chování
 • Rozšířené diagramy aktivit
 • Rozšířené diagramy interakcí
 • Komunikační diagram
 • Protokolární stavové diagramy

Termín školení je 25.-26. června 2018 v Praze. Budu rád, pokud se tam uvidíme. Více informací včetně možnosti si školení objednat najdete na stránce školení. V případě dalších dotazů se neváhejte zeptat.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář

Vznikne česká EA User Group aneb setkávání uživatelů Sparx EA?

Na jednom z mých školení jsem byl dotázán, proč vlastně tady v ČR není nějaké pravidelné, neformální setkávání uživatelů éáčka? Setkání, kde by se v nějakých rozumně krátkých blocích představila zvolená možnost nástroje, kterou by účastníci chtěli znát, a poté si posedět např. u pivka a povídat si o všem možném. Otázku jsem si sám pro sebe přeformuloval: proč něco takového nezkusím zorganizovat sám, když dosud nic takového není?

Přiznám se, že jsem nenašel důvod, proč něco takového nezkusit zorganizovat. Ano, lidé z IT jsou veskrze introverti, mají rodiny, nemají čas, honí termíny, bla, bla, bla… Samá klišé, samé výmluvy. Takže to zkusím. Vyhlašuji, že pokud se mi ozve během 14 dnů (tj. do 28. května) alespoň 20 lidí, kteří by se chtěli v červnu setkat, tak toto setkání dám do kupy. Místo setkání by bylo v Praze, vstupné žádné nebo symbolické, aby se pokryly náklady s pronájmem místnosti. Časově by to bylo v podvečer, řekněme od 18 hodin.

Jak by mohlo vypadat? Pro začátek jedno až dvě 20-30minutová povídání na zadané téma. Přednášejícím může být kdokoliv, kdo chce ostatním něco sdělit. Sám nabízím tato dvě témata:

Zaujalo vás to? Chcete se potkat? Reagujte tady v komentářích nebo mi napište e-mail. Budu rád za každý názor, za radu, odrazení, povzbuzení, pomoc nebo prostě jen chuť zkusit něco nového. Pokud se setkání uskuteční a bude pozitivní odezva, může z toho postpně vzniknout tradice.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | komentářů 6

Grafy a tabulky v Enterprise Architectu

Kromě běžných elementů, jako je třída či případ užití, si můžete nechat na diagramu zobrazit koláčový či sloupcový graf nebo tabulku, a to na základě různých podkladů. Ukažme si, jak je použít.

Předně je nutno říct, že grafy i tabulku najdeme v Toolboxu ve skupině Artifacts pod názvy Standard Chart (grafy) a Model View (tabulky). Tam jsou dostupné vždy (ještě je jedna možnost, o ní se zmíním za chvilku). Vložme tedy náš první graf na libovolný diagram a zobrazme si jeho vlastnosti:

Nás bude zajímat položka Source ve stromové struktuře vlevo. Ta je totiž určená k definici grafu. Ponechme koláčový typ grafu a podívejme se, co nabízí možnost Series. Po kliknutí na výpustku vyberte, co budete zobrazovat. Jestliže vyberete např. Element.ObjectType, dostanete podíly typů elementů ve zvolených balících.

Jak ale zadat požadované balíky? K tomu slouží tlačítko Add nad dosud prázdným seznamem zdrojů. Pomocí něho vyvoláte dialog na přidání balíku. V případě potřeby zaškrtněte i Include Child Packages, jestliže chcete zahrnout do grafu i prvky z vnořených balíků.

Poté se ještě můžete podívat na záložku Appearance, kde lze upravit některé vlastnosti grafu.

Konečně zbývá použít tlačítko OK a pokochat se prvním vlastním grafem.

Fajn, hezké. Ale nějaké rozumné použití by nebylo? Jedno bych to měl, sám ho využívám v případě požadavků, resp. user stories z Atlassian Jira. Pomocí add-inu Cheeky EA Connector for Atlassian Jira si stahuji storky a v grafu pak vidím např. jejich počet rozdělený dle stavu:

Jak na to? Popis práce s addinem je popsán jinde, zde si jen ukážeme, jak nadefinovat graf. Opět vložím graf na diagram, zvolím typ 2D Bar a protože se chci dotazovat na tagové hodnoty elementů, musím holt zvolit definici pomocí SQL dotazu. Tento dotaz se doptá na všechny elementy typu JiraStory a jejich tagovou hodnotu nazvanou Status. Podle toho pak určím počet jednotlivých prvků. Konečně dotazovat se budu na storky v nějakém konkrétním balíku v modelu. K tomu však musím znát GUID takového balíku. Jak se ho dozvím? Např. tím, že na něj najedu v Project Browseru a v kontextovém menu zvolím položku Copy/Paste → Copy Node GUID to Clipboard. Hodnotu pak zadám do odpovídajícího SQL dotazu:

select op.value as Series, count (1) as ChartValue
 from t_object o, t_objectproperties op
  where o.object_id = op.object_id
   and o.object_type = 'Requirement'
   and o.stereotype = 'JiraStory'
   and op.property = 'Status'
   and o.package_id = (select package_id
    from t_package
     where ea_guid = '{7CDD29FD-DFE3-4640-B20F-AC312CB5DA43}')
group by op.value

Jeden z možných výsledků pak vidíte na jednom z předchozích obrázků.

Přejděme nyní na tabulky. Ty samozřejmě můžete také vkládat přes Toolbox, ale je ještě jedna možnost. Pokud vytváříte nový diagram, ve skupině Extended zvolte Dashboard:

EA vám předpřipraví Toolbox dle chuti – jednak některé předdefinované grafy a jednak tabulky. Především jedna z nich je hodně užitečná: Unrealized Requirements. Jedná se o seznam požadavků, které dosud nejsou nijak realizované (jinými slovy není na ně realizační vazba). Pokud tedy tento seznam vložíte na diagram, máte SQL dotaz předpřipravený, stačí jej tedy potvrdit tlačítkem OK a seznam (tabulka) je na světě:

Samozřejmě můžete použít jiný SQL dotaz, přesně takový, který odpovídá vašim potřebám.

A to je vlastně vše. Je to jen nastínění možností éáčka, pomocí kterého můžete vaše diagramy (které se pak mohou objevovat např. v reportech) ještě více vylepšovat.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář

Sparx Enterprise Architect vydává novou, 14. verzi

Sparx po delší době vydal novou verzi svého nejdůležitějšího produktu. Nebudu zde ale popisovat, co může běžný uživatel tvořit nového, ale zaměřím se na důležité aspekty týkající se licencí a edicí. O nových vlastnostech popovídám jindy.

Až do verze 13.5 existovalo 6 edic: Desktop, Professional, Corporate, System Engineering, Business and Software Engineering a Ultimate. Od verze Corporate bylo možné zakoupit i plovoucí licence. Co se změnilo? Verze 14 sloučila System Engineering a Business and Software Engineering do jedné edice nazvané Unified. Dále zrušila edici Desktop a konečně Professional edice dostane plovoucí klíč. To s sebou ponese i změny v cenách, zatím ale nedokáži říct jak (snad to bude během května jasné).

Celé to shrnuji do následující tabulky:

Edice Dostupná do verze 13.5 Dostupná od verze 14 Poznámka
Desktop Ano Ne Pro držitele současné licence bude nabídnut upgrade zdarma na edici Professional
Professional Ano Ano Přidána (byť limitovaná) podpora modelů v Cloudu.
Professional Floating Ne Ano
Corporate (vč. Floation) Ano Ano
System Engineering (vč. Floating) Ano Ne Společně s Business and Software Engineering bude sloučena do Unified edice.
Business and Software Engineering (vč. Floating) Ano Ne Společně s System Engineering bude sloučena do Unified edice.
Unified (vč. Floating) Ne Ano Sloučení edicí Business and Software Engineering a System Engineering.
Ultimate (včetně Floating) Ano Ano

Zjednodušeně řečeno tedy budou 4 edice: Ultimate, Unified, Corporate a Professinal, přičemž všechny umožní zakoupit plovoucí licence. Podrobnější informace jsou na webu Sparxu (základní informace a rozdíl mezi edicemi).

Aktivační klíč

Od verze 14 musíte kromě licenčního klíče zadat i tzv. aktivační klíč, což jsou 4 písmena, která vás opravňují ke spuštění nástroje (podrobné informace jsou v nápovědě). Osobně se domnívám, že je to zbytečné. Pokud si někdo chce nelegálně uložit licenční klíč, tak tyto 4 znaky k tomu přidá, jsou nekryptovaně uložené na počítači s instalací EA.

Prodloužení licencí

Dodnes platilo, že při zakoupení licence můžete EA používat doživotně s tou výhodou, že po dobu jednoho roku si můžete bezplatně stahovat aktualizace. Po tomto roce jste měli možnost si znovu aktualizaci dokoupit za zvýhodněnou cenu až po dobu pěti let od zakoupení dané licence. Sparx nyní tuto dobu snižuje na tři roky.

Prodej licencí

Nové licence i jejich prodloužení včetně případné podpory si můžete u mě zakoupit. Pokud potřebujete další informace (ať už k prodeji, nové verzi nebo k čemukoliv jinému spojenému s EA či UML), jsem k dispozici.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Jak jsem se STAL oficiálním prodejcem Sparx Enterprise Architectu

Loni jsem tu popisoval mé strasti k cestě stát se oficiálním konzultantem a školitelem nástroje Sparx EA. Učinit se oficiálním konzultantem/školitelem je však podmíněno prodáváním licencí. Tehdy jsem to nechtěl dělat, ale připouštěl jsem možnost, že časem změním názor. A stalo se. Jak?

Prvním rozhodováním bylo, zda do toho jít či ne. Prodejce pro Českou republiku máme, k čemu tedy dalšího? Trh mají ti současní jistě dobře podchycený, v korporacích budou zaháčkovaní a co si budeme namlouvat, známosti také dělají své.

Na druhou stranu tu je skutečnost, že není žádný cíl co do počtu licencí, které musím prodat. Dále mi do karet hrálo (a hraje) to, že EA a UML stále učím, pořádám kurzy, tak proč lidem neříkat, že když s ním umím pracovat, umím ho naučit používat ostatní, píši pro něj rozšíření, tak ho koneckonců umím i prodat? Nakonec jsem se tedy rozhodl, že do toho jdu.

Druhý bod k rozmyšlení bylo, jakou formou to učinit. Firmy slyší na DPH, ale já jsem OSVČ a k DPH se nechci hlásit (jsem pouze osoba identifikovaná, mám zákazníky i mimo ČR). Vše směřovalo k tomu, že bude nejrozumnější založit firmu, která se k DPH přihlásí dobrovolně. Nakonec firma opravdu vznikla, již jsem o ní psal.

Třetí krok jsem považoval za nejlehčí. Navážu na komunikaci se Sparxem a řeknu jim, že do toho jdu, vložím produkty na e-shop a bude. Jenže ouha. Výměna e-mailů se Sparxem byla na opravdu dlouhou dobu. Musel jsem jim popisovat, jak budu licence prodávat, jak to budu propagovat, proč vlastně chci ty licence prodávat apod. Po několika měsících jsem nakonec dostal jejich souhlas a mohl podepsat smlouvu. Díky ní jsem dostal přístup k licenčnímu portálu a opravdu jsem začal licence prodávat.

Co mě čeká dál? Krátkodobý cíl je jasný, do e-shopu dát všechny možnosti prodeje licencí, v současné době mám ty nejdůležitější: základní prodej nových licencí, prodloužení licencí, několik rozšíření nástroje a konečně Pro Cloud Server. Chcete-li něco jiného, samozřejmě můžete napsat.

Z dlouhodobého hlediska stále budu usilovat o realizaci původní myšlenky: stát se oficiálním školitelem a konzultantem Sparxu. Ať už to dopadne jakkoliv, pořád mě můžete poptávat, tak jako dosud, na cokoliv, co je spojeno s UML, Sparx EA a dalšími oblastmi, které s tím souvisí. A samozřejmě nově můžete nakupovat licence. Budu rád, pokud si vyberete za dodavatele právě mě.

Důležité odkazy:

 

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , , , , | komentáře 2

První verze Cheeky EA Connector for Jira®

Poměrně dlouho jsem sliboval rozšíření pro Sparx EA, které dokáže pracovat s Jira isues. Konečně je k dispozici „hmatatelný“ výsledek: Cheeky EA Connector for Jira®, který spojuje svět Atlassian Jira a modely v nástroji Sparx Enterprise Architect ve své vůbec první oficiální verzi.

Jaké jsou jeho hlavní vlastnosti?

 • Umí stáhnout prvky z Atlassian Jira (tzv. issues) do Sparx EA.
 • Společně s prvky se stahují i některé jejich atributy.
 • Při novém stažení dochází k aktualizaci dříve stažených prvků.
 • Množina prvků, které si stahujete, je uživatelsky definována pomocí JQL.
 • Prvky lze vkládat na diagram a propojovat je (typicky realizační vazbou) s ostatními prvky modelu (např. třídami nebo komponentami). Při novém stažení o vazby rozhodně nepřicházíte!
 • Můžete sledovat změny mezi jednotlivými staženími (pomocí nastavení Baselines v EA).
 • Zobrazuje obsah prvků z Jira, aniž byste museli být nutně připojeni k síti.
 • Přihlášení k serveru Jira je možné i v případě, že používáte OpenAM.

Na stránce produktu jsou uvedeny ukázky obrazovek, licenční informace a ceny. Pro každého je také připravena 30denní zkušební verze. Licence lze zakoupit na e-shopu.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , , , | Napsat komentář

UML pro business analytiky za použití Sparx Enterprise Architectu

Po domluvě se zákazníkem nabízím mimo harmonogram volná místa na dvoudenním školení Business analytického využití UML za použití modelování ve Sparx Enterprise Architect. Náplní bude představit diagramy případů užití, diagramů tříd pro doménové modelování, stavové diagramy a diagramy aktivit. To vše za plného využití nástroje Sparx Enterprise Architect.

Čas školení: 26.-27. 4. 2018

Místo školení: Praha

Požadavky na účastníky: ochota přemýšlet a mít s sebou vlastní počítač se Sparx Enterprise Architectem (může být i trial verze).

Cena: 10 900 Kč (nejsem plátcem DPH, cena je tedy konečná)

Zájemci prosím pište na e-mail slavek@rydval.cz.

Pokud této nabídky nevyužijete, stále máte k dispozici má další školení.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , , | Napsat komentář

UML 2.5.1

Loni těsně před Vánoci v tichosti vyšla nová verze UML označená jako 2.5.1 (přechozí je 2.5). Z toho je jasné, že změny budou jen drobné. Pojďme se na ně podívat.

 1. Kontext versus vlastnictví omezení: Dříve o tom, kdy bude omezení vyhodnoceno, rozhodoval vlastník, nyní je to kontext. Smysl to dává, neboť omezení může vlastnit např. balík, ale pokud kontextem je třída, tak ona má rozhodovat o tom, kdy bude toto omezení vyhodnoceno.
 2. Vstupní parametry: Volně definované chování (OpaqueBehavior) může nyní mít nyní i vstupní parametry.
 3. Redefinice pseudostavů: Základní objektový princip redefinice přešel i k pseudostavům ve stavovém diagramu. Dosud UML dovolovalo redefinovat pouze stavy, nyní i podstavy.

Mají tyto změny nějaký reálný dopad na běžného uživatele? Upřímně řečeno, nemají. Jsou to jen opravy logických nedostatků, které přišly na pořadí dne jen v případě striktního dodržování UML.

A pro představu: Na tomto místě je seznam všech dosud neopravených problémů. To abyste viděli, jak „rychle“ je OMG opravduje.

Na závěr si dovoluji poskytnout informace pro všechny: nyní máte možnost se přihlásit na školení týkající se nejen UML, ale i Sparx Enterprise Architectu či modelování ve SCRUMu. Neváhejte a vybírejte, co se Vám bude nejvíce hodit.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář

Capricorn Pro je tu! Fajn, ale co to je?

Když jsem tu nedávno psal, co letos chystám, záměrně jsem nezmínil jednu věc. Nyní však nastala ta správná chvíle na odhalení. Na světě je nová společnost nazvaná Capricorn Pro s.r.o., pod kterou převádím své dvě hlavní činnosti: veškerá školení a vývoj software spojeného s nástrojem Sparx Enterprise Architect.

První část je hotová: veškeré mé školení si můžete objednat tam, již jsou vypsané veřejné termíny na první pololetí tohoto roku (v blízké době bude rozhodnuto, zda nějaké termíny budou i v květnu, zatím to ovšem vypadá na firemní školení).

Kromě nové verze školení UML pro analytiky je také ve fázi příprav školení/seminář na téma modelování ve SCRUMu. Pokud vás to zajímá, budu rád za nějaké podněty.

Druhá část, tj. software, bude dokončena nejpozději koncem dubna. Hlavním tahounem bude addin pro Sparx EA, který vás napojí na Atlassia Jira. V těchto dnech probíhá testování a zařizování certifikátu pro podpis aplikací.

Pokud je o mou stávající činnost (tento blok, testy UML, nakladatelství Elebedial a další) prezentovanou na těchto stránkách, tak ta pokračuje. Pouze školení nebudou mít veřejné termíny, ale budou prováděna na vyžádání.

A k nové firmě ještě jedna věc. Od své ženy jsem dostal krásný obraz, který – neplánovaně – Capricorn Pro krásně definuje. Co myslíte?

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , , , , | Napsat komentář

OCUP 2 Advanced v plné verzi

Sdružení OMG (vykonavatel autorských práv nad UML) dne 22. ledna konečně oficiálně oznámilo, že dává do ostrého běhu třetí úroveň certifikační zkoušku, tj. OCUP 2 Advanced. Tímto krokem stará verze zkoušky definitivně končí, a to pro všechny úrovně.

OCUP 2 Advanced trvá 105 minut (pro neanglicky mluvící 135 minut), má 90 otázek, přičemž musíte mít alespoň 57 správných odpovědí. Poplatek je 200 dolarů pro anglické země, pro nás ostatní 210 dolarů. V případě, že máte platný certifikát OCUP Advanced (stará zkouška) a chcete absolvovat tu novou, můžete si zažádat o slevu (viz odpověď na otázku Can I get a discount on the fee for an Exam?)

Mým cílem je nyní připravit školení i pro tuto úroveň, ale vzhledem k poptávce po jiných typech školení to nebude hned. Prozatím si samozřejmě můžete objednat mé školení na úrovně Foundation a Intermediate.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář