Active Diagrams – česky

English English version here

Představení                Jak se s Active Diagrams pracuje           Jak to funguje
Otázky a odpovědi    Cena a licence                                             Stažení

Představení

Při své praxi se velmi často setkávám s touto opakující se činností: analytici modelující v nástroji Sparx Enterprise Architect, přičemž své výsledky – diagramy – kopírují do dokumentu ve Wordu. Ten následně slouží jako projektová dokumentace, kterou si může otevřít kdokoliv jiný ve firmě. Pokud však v diagramu dojde ke změně, analytik musí znovu otevřít dokument, najít místo, kde je diagram používán, totéž nalézt v „éáčku“ a ručně diagram znovu synchronizovat do dokumentu.

Poznáváte se? Štve vás to? Pak pro vás mám řešení: rozšíření do Wordu nazvané Active Diagrams.

ActiveDiagramsCZv1_6Co umí? Jestliže budete vkládat diagramy z EA pomocí Active Diagrams do wordového dokumentu, pak jejich aktualizace je otázkou stisku jednoho tlačítka. Toť vše. Jedno jediné tlačítko.

Zaujalo Vás to? Čtěte dále.

Jak se s Active Diagrams pracuje

Zhlédněte dvouapůlminutové video, kde uvidíte živou ukázku, nebo pokračujte čtením pod ním.

Po nainstalování se na záložce Doplňky (resp. Add-ins) ve Wordu zobrazí čtyři nová tlačítka v části nazvané EA Active Diagrams:

WordAddinCZv1_6Prvním krokem při použití doplňku je nutnost Wordu, resp. editovanému dokumentu říct, odkud má diagramy brát. Po stisku tlačítka Link with EAP se zobrazí jednoduchý dialog, kam stačí zadat cestu k EAP souboru nebo link k repository na serveru (connection string):

Tento krok stačí udělat pro jeden dokument pouze jednou, zůstane-li i repository na stejném místě.

Nyní již můžete přikročit ke vkládání diagramů. Zvolte tlačítko Add New Diagram, které zobrazí stromovou strukturu velmi podobnou Project Browseru známém z EA:

AddDiagramToDocument1.5Pozor prosím na to, že první zobrazení tohoto dialogu v otevřeném diagramu trvá řádově sekundy, neboť rozšíření vytváří novou instanci EA v paměti. Další vložení diagramu je již mnohem rychlejší, instance EA v paměti zůstává až do uzavření editovaného dokumentu.

Zde vyberte diagram a stiskem tlačíka OK zajistíte vložení diagramu do dokumentu.

Uvedený dialog má tři záložky. Druhá je příprava pro další verzi, kdy bude možné diagram vyhledávat dle názvu, třetí umožňuje vložit diagram zadáním GUID diagramu. Nejjednodušší cesta, jak toto GUID zjistit, je v EA najít diagram v Project Browseru a přes volbu v kontextovém menu Copy/Paste -> Copy Node GUID to Clipboard jej zkopírovat do schránky.

SEAProjectBrowserCopyGUID

Active Diagrams si informace o diagramu (metadata) drží v atributu obrázku nazvaném AlternativeText.

Od této chvíle, kdykoliv zvolíte tlačítko Refresh, se všechny takto vložené diagramy budou aktualizovat. A je jedno, zda je v dokumentu jeden nebo jich tam máte třicet osm. Aktualizace všech proběhne na jedno tlačítko!

V případě, že označíte diagram vložený pomocí tohoto nástroje, můžete si zobrazit podrobnější informace o diagramu.

ActiveDiagramsTaskPaneVyvolání tohoto dialogu provedete na záložce Doplňky, kde je v části Active Diagrams zaškrtávací pole Show Task Pane. Pokud nevidíte všechny hodnoty, zaktualizujte digramy. S nimi se načtou i odpovídající metadata a položka Internal Version se z 1 změní na 2 či vyšší.

Požadavky na nastavení počítače

Pro používání rozšíření Active Diagrams potřebujete mít na počítači nainstalovaný:

  • Microsoft Word 2013 a vyšší
  • Sparx Enterprise Architect

Dobrá zpráva: Dokument, ve kterém používáte diagramy z EA pomocí tohoto rozšíření, MŮŽE upravovat i takový uživatel, který nemá ani EA, ani toto rozšíření. Jediné, o co je ochuzen, je aktualizace diagramů.

Jak to funguje

UseCasesPoužité komponenty

ComponentsImplementace případů užití

Propojení s EAP souborem

  1. Uživatel vyvolá dialog pro zadání názvu souboru (viz obrázek výše).
  2. Je-li tento zadán, rozšíření Active Diagrams jej uloží do uživatelské proměnné v dokumentu nazvané EAPFILE.

Cestu lze uživatelsky zkontrolovat ve vlastnostech dokumentu (standardní dialog aplikace Word).

WordVlasnostiCZVložení diagramu

Po zadání GUID diagramu je požádán Sparx EA, aby diagram uložil na disk do dočasného adresáře v podobě .emf souboru. Poté je tento soubor vložen jako linkovaný obrázek do dokumentu, přičemž je řečeno, aby se obrázek ukládal společně s dokumentem. Tím je zajištěno, že dokument může otevřít a obrázky vidět i takový uživatel, který nemá Enterprise Architect nainstalovaný.

InsertDiagramRefresh

Rozšíření Active Diagrams po stisku tlačítka Refresh projede všechny obrázky v dokumentu a pokud byl některý z nich vložen pomocí tohoto rozšíření, je aktualizován.

To, že byl obrázek vložen pomocí Active Diagrams, je dáno ve vlastnosti obrázku AlternativeText, která obsahuje řetězec podle následujícího vzorce (hodnota GUID odpovídá GUID danému diagramu v EA, zde je pouze ilustrační hodnota):

ActiveDiagrams;Version=1.0;GUID={268B0FB1-69AB-4270-84D1-EF9306B19669}

Otázky a odpovědi

Rozšíření mi nejde nainstalovat. Co s tím?

Předně musíte mít oprávnění na instalaci software. Pokud jej nemůžete získat (např. kvůli firemní bezpečnostní politice), je nutné, aby bylo rozšíření nainstalováno pod jiným účtem.

Někteří uživatelé hlásí problém s instalací nové verze, ačkoliv oprávnění mají. V takovém případě je třeba jít do nastavení počítače a předchozí verzi odinstalovat ručně.

Word nechce rozšíření akceptovat. Co s tím?

Je třeba povolit rozšíření bez certifikátu podepsaných certifikační autoritou. To se dělá ve Wordu v nastavení bezpečnosti (Menu Soubor, volba Možnosti, sekce Centrum zabezpečení, tlačítko Nastavení Centra zabezpečení, sekce Doplňky a tam odškrtnout Vyžadovat podepsání doplňků aplikací důvěryhodným vydavatelem). V některých případech (podniková bezpečností politika) tato políčka nedovolí změnit. Do další aplikace takové politiky lze políčka nastavit v registrech v klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\15.0\word\security zadat novou DWORD hodnotu nazvanou requireaddinsig a nastavenou na nulu nebo použít tento reg soubor.

Používám rozšíření Active Diagrams. Může takové dokumenty používat i uživatel bez tohoto rozšíření či bez aplikace Sparx Enterpise Architect?

Ano. Dokumenty, do kterých vložíte diagramy pomocí rozšíření Active Diagrams, mohou číst a upravovat i uživatelé, kteří toto rozšíření či EA nemají. Pouze takto vložené diagramy nemohou aktualizovat.

Cena a licence

Doplněk je možné používat bezplatně. Můžete však přispět na jeho minulý i budoucí rozvoj nějakou drobnou částkou.Stažení a instalace rozšíření

Po stažení souboru ActiveDiagrams.zip tento rozbalte a spusťte setup.exe. Pokračujte podle pokynů instalačního programu.

Zdrojové kódy najdete na stránkách GitHubu.